เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

           วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 50 รูป รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนและผู้ร่วมพิธี จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน
          กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรม “งานวันมาฆบูชา สืบสานตำนาน สองเจดีย์ธาตุ” ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนเห็นความสำคัญของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ใช้ปัญญาในการพิจารณาและยึดทางสายกลางในการดำรงชีวิต ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการทำความดีละเว้นความชั่ว
********************************************************************************