เทศบาลเมืองลำพูนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย

          ให้บริการระหว่างวันที่ 20 – 30 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:30 น. และกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 พร้อมกันนี้  ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)