นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย ในส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 จังหวัดลำพูน เปิดโครงการพาณิชย์..ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย ในส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณลานเอกชนด้านหลังโรงเรียนอนุบาลลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีดังกล่าวฯ  โดยมี นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของประชาชน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นประชาชนได้มีช่องทางการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัดมากขึ้น และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ผู้ประกอบการ Startup และผู้ประกอบการ Biz Club ของจังหวัดลำพูน

*******************************************************************************************