ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เรื่้อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)