เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจึงร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เก็บกวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ พร้อมตัดแต่งต้นไม้โดยรอบพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 นี้