เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับข่วงพันปี@ลำพูน ข่วงคนเมืองต่อยอดข่วงพันปี ขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกิจกรรมประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ร้านบ้านเลขที่ 5 Lamphun Homemade meals @ข่วงพันปีลำพูน ฝั่งตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053511013 ต่อ 110 สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมตามรูปภาพด้านล่างนี้