เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล(วันส่งเด็กข้ามฟาก…จากอนุบาลสู่ประถม) ประจำปีการศึกษา 2565

เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล (วันส่งเด็กข้ามฟาก…จากอนุบาลสู่ประถม) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ารับมอบใบสัมฤทธิบัตร จำนวนทั้งหมด 140 คน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาต่อไป จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 42 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

**********************************************************************************************************