ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม พร้อมประตูทางเข้า บริเวณที่ดิน 102 ไร่ของเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)