ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมดวงโคม ณ บริเวรถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือฃ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)