ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ตลาดสดหนองดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))