ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผลผูัชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2566)