เทศบาลเมืองลำพูนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ยกระดับคุณภาพการสึกษาและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดย นางพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานีกับเทศบาลเมืองลำพูน ในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ในการนี้ นางสายฝน ไทยกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พร้อมคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ ร่วมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาระหว่างครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานีกับเทศบาลเมืองลำพูน

*****************************************************************************************************