เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระครูบา 4 ครูบา

วันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่งน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระครูบา 4 ครูบา เริ่มขบวนแห่จากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนไปตามถนนอินทยงยศ และสิ้นสุดขบวนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผุ้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระครูบา 4 ครูบา ชื่อดังในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย ครูบาศรีวิชัย จากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , ครูบาขาวปี จากวัดพระบาท ผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , ครูบาวงค์ษาพัฒนา จากวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และครูบาสุพรหมยานเถระ (พรหมา พรหฺมจกฺโก) จากวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้อัญเชิญน้ำทิพย์ดังกล่าว ประดิษฐานไว้เพื่อประกอบพิธีสมโภชน้ำทิพย์และพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง ณ ประตูท่าขาม ในวันที่ 12 เมษายน 2566