เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ และสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

 

วันที่ 16 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ ซึ่งเป็นพิธีที่เก่าแก่และยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดลำพูนเพียงแห่งเดียว พร้อมร่วมสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน จากนั้น ร่วมพิธีสรงน้ำกู่เก็บอัฐิพระนางจามเทวี และสรงน้ำกู่เก็บอัฐิครูบาศรีวิชัย ณ วัดจามเทวี นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีดำหัวกู่ฤๅษี ณ วัดพระคงฤๅษี เพื่อร่วมอนุรักษ์ รักษาประเพณีท้องถิ่น และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง