เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง

วันที่ 17 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกู่ช้าง โดยมี นายอนุพงษ์  วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงทวยเทวาอารักษ์ พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิษถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมรดน้ำดำหัวกู่ช้างกู่ม้า อันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนชาวลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า จังหวัดลำพูน

*******************************************************************************