เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน 2566 

วันที่ 17 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ร่วมพิธี รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางดวงกมล ยิ้มละมัย  โดยจัดขบวนแห่เครื่องดำหัวแบบล้านนา ต้นผึ้ง ต้นดอก นำขบวนโดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจากอำเภอต่างๆที่พร้อมใจจัดขบวนแห่เครื่องดำหัว เคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ยังนำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ,นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบฮีตสานฮอยประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

**************************