เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน 2566

วันที่ 17 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

******************************************************************************************************