ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง