เทศบาลเมืองลำพูน สรุปผลสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน แจ้งว่า ตามที่เทศบาลเมืองลำพูนได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 โดยเริ่มประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สรุปผลการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 24 เมษายน 2566 มีผู้มาสมัคร จำนวน 1 คน คือ นางสุภัค ตาดี เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลในนามกลุ่มคุณธรรม และในวันที่ 27 เมษายน 2566 มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน คือ นางปุณยวีร์ เพิ่มมีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอิสระ

ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่

  • หมายเลข 1  นางสุภัค  ตาดี  ผู้สมัครกลุ่มคุณธรรม
  • หมายเลข 2  นางปุณยวีร์ เพิ่มมี  ผู้สมัครอิสระ

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่..

  1. ชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  2. ชุมชนชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  3. ชุมชนศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  4. ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  5. ชุมชนบ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  6. ชุมชนประตูลี้ (เฉพาะบ้านเลขที่ 184 ถึงบ้านเลขที่  268 / 2 ถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง และเฉพาะบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 55 ถนนประตูลี้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน)
  7. ชุมชนช่างฆ้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  8. ชุมชนสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่  ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานและอำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 109 หรือ 113 หรือ 053–562504 ในวันเวลาราชการ.

****************************************************************************************