เทศบาลเมืองลำพูน จัดมอบกระเบื้องเพื่อซ่อมแซมหลังคาให้ประชาชน หลังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดมอบกระเบื้องหลังคา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย หลังได้รับความเสียหายหลังประสบเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนหลายครัวเรือน

ภายหลังเกิดเหตุวาตภัยดังกล่าว เทศบาลเมืองลำพูนได้รับแจ้งถึงความเสียหายของบ้านพักและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูนหลายครัวเรือน ในการนี้ กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน จึงลงพื้นที่เพื่อสำรวจและติดตามความเสียหาย เทศบาลเมืองลำพูน จึงเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยการมอบกระเบื้องหลังคาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

********************************************************************************************