เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
“วันฉัตรมงคล” เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
*************************************************************************************