เทศบาลเมืองลำพูนสร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ยกหัวรถจักรพร้อมโบกี้โดยสาร ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งการรถไฟให้ประชาชนได้ศึกษา

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านการเคลื่อนย้ายหัวจักรรถไฟ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเยี่ยมชม เรียนรู้เรื่องราวในอดีตไปพร้อมๆกัน ณ สวนสาธารณะม่วนใจ๋ ใกล้กับกู่ช้าง กู่ม้า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองลำพูน

การดำเนินการเคลื่อนย้ายหัวรถจักร พร้อมโบกี้โดยสารในครั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้รับความอนุเคราะห์จากการถไฟแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนหัวรถจักรดาเวนปอร์ต (Davenport) รุ่น 500 HP. หมายเลข 516 รวมถึงไม้หมอนทางเก่า รางเหล็ก รวมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ปลดระวางแล้ว จากกองเก็บที่ทำการสารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง โดยดำเนินการเคลื่อนย้ายเพื่อนำมาจัดแสดง ณ สวนสาธารณะม่วนใจ๋ ซึ่งหัวรถจักรดังกล่าวได้เดินทางมาถึงจังหวัดลำพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับพื้นที่บริเวณสวนม่วนใจ๋ เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ใจกลางเมืองลำพูน ที่ได้ทั้งครบทั้งสาระ ความรู้ สุขภาพ มาออกกำลังกาย พร้อมเก็บภาพ หัวรถจักรสวยๆในบรรยากาศสบายๆได้ทุกวัน ที่สวนสาธารณะม่วนใจ๋ ใกล้กับกู่ช้าง กู่ม้า

“แล้วพากั๋นมาแอ่วผ่อรถไฟ ปู้น ปู้น ตวยกั๋นเน้อจ้าว”

****************************************************************************************