เทศบาลเมืองลำพูน จัดมอบกระเบื้องเพื่อซ่อมแซมหลังคาให้ประชาชน หลังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดมอบกระเบื้องหลังคา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย หลังได้รับความเสียหายหลังประสบเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนหลายครัวเรือน
        ภายหลังเกิดเหตุวาตภัยดังกล่าว เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการรับแจ้งเหตุ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ เทศบาลเมืองลำพูน โดยได้รับแจ้งถึงความเสียหายของบ้านพักและที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูนหลายครัวเรือน ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน จึงลงพื้นที่เพื่อสำรวจและติดตามความเสียหาย เทศบาลเมืองลำพูน จึงเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยการมอบกระเบื้องหลังคาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป
**************************************************************************