เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 5 แห่ง เนื่องจากเป็นวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 5 แห่ง เนื่องจากเป็นวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงร่วมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และได้กล่าวให้กำลังใจเด็กๆ และเข้าร่วมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูทุกท่านในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

****************************************************************************************