เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปข้อมูลทั่วไป ข้อมูลตามเกณฑ์การบริหารจัดการ และข้อมูลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น พร้อมตอบข้อซักถามที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจประเมินในรอบสุดท้ายต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
*************************************************************************************