เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ติดตั้งป้าย ทาสีริมทางเท้า แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย บริเวณสี่แยกถนนเทศบาล 1 และสี่แยกข้างวัดสันป่ายางหลวง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัย และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และศูนย์วิชาการ เพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชน ด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนที่ใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

สำหรับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 ในครั้งนี้ ได้ทำการคัดเลือกถนนในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ความดูแลของเทศบาลเมืองลำพูน และชุมชนสันป่ายางหลวง จำนวน 2 จุด คือ 1. สี่แยกเทศบาลเมืองลำพูน 2. สี่แยกข้างวัดสันป่ายางหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมสร้างถนนที่ปลอดภัยภายในชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุติดตั้งป้ายเตือน และทาสีริมทางเท้า (ขาว-แดง) ขีดสีตีเส้นเบ่งเลนส์ให้ชัดเจนเส้นชะลอความเร็ว สัญญาณไฟกระพริบต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ “โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ระหว่าง บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นายสุวัฒน์ เรืองขำ ร่วมลงนามขับเคลื่อนความร่วมมือ พร้อมรับมอบอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ บนถนนที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ผลักดันพลังของคน ในชุมชนให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีมีจิตสำนึกในการใช้ถนนร่วมกัน

**************************************************************************************