เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  ได้รับความเมตตาธรรมจาก ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) เข้าร่วมพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน