เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดินขบวนกิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก”

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ตลอดจนคณะสงฆ์ตำบลในเมืองลำพูนและศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่ “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก”

****************************************************************************************************************