ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทยอยออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (11 มิถุนายน 2566) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทยอยออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ กันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิควรมาเลือกตั้งก่อนเวลา 17.00 น.
หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มี 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่..
– หน่วยเลือกตั้งที่ 1 วัดสุพรรณรังษี
– หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สถานีดับเพลิง(ชั้นล่าง)
– หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
– หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
– หน่วยเลือกตั้งที่ 5 วัดช่างฆ้อง
“มีสิทธิต้องใช้ ร่วมใจเลือกตั้ง ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งคนดี”
*****************************************************************************************