เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนำครูบาศรีวิชัยเข้าสู่บุคคลสำคัญของโลก

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 จังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีเปิดกิจกรรมนำครูบาศรีวิชัยเข้าสู่บุคคลสำคัญของโลก “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศรัทธาประชาชน และเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
*************************************************************************************