รายงานผลการนับคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รายงานผลการนับคะแนน(อย่างไม่เป็นทางการ)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น.