เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง นำโดย นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงฝาง โดยคณะมีความสนใจเรื่องการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินของเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้นำเสนอกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงภาพรวมของการดำเนินการนำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในระยะแรกจนถึงปัจจุบัน พร้อมนำชม พื้นที่โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ทางคณะศึกษาดูงานได้รับชม พร้อมตอบข้อซักถามที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในการวางแผน ปรับใช้ และดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียงฝางในอนาคตต่อไป

******************************************************************************************