เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 มิถุนายน 2566  นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกอง และทีมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการด้านการใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมืองและส่งเสริมอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ของเมือง และการดำเนินการโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และเทศกาลโคมเมืองลำพูน ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป

****************************************************************************************************