เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา” ตามโครงการอัตลักษณ์ ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

          วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมในพิธีเปิดงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา” ตามโครงการอัตลักษณ์ ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล จัดขึ้น ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเชิดชูอัตลักษณ์ผ้าไทยให้เกิดกระแสนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไป
          ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกล่าวต้อนรับ , นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวรายงานภาพรวมการจัดงานการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 บรรยากาศภายในงานมีการเสวนาวิชาการด้านผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นล้านนา , กิจกรรมการย้อม ปัก ตัด แปะ ภายใต้แรงบันดาลใจ “ผ้าลายดี”ผ้าโบราณของชุมชนดอนหลวงลำพูน , การทำตุ๊กตาไทลื้อ ไทยวน ไทยอง ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านธิ และกิจกรรมกาดหมั้วครัวแลงของชุมชนตลอดงาน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
************************************************************************************