เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานมหกรรมรวมพลังหยุดยั้งยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

         วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานมหกรรมรวมพลังหยุดยั้งยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ขับเคลื่อนพลังต่อต้านยาเสพติด สร้างกระแสการตื่นตัวและเวทีแสดงความคิดเห็น ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด ได้รับเกียรติจาก นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 สถานศึกษา รวมถึงโรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 42 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
          นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานในพิธี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเปิดงานพร้อมนำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแข่งแกร่งต่อการไม่พึ่งยาเสพติดภัยร้ายทำลายอนาคตและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการประกวดการนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE และการประกวดการจัดบูทนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ ที่ร่วมตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดลำพูน พร้อมการมอบรางวัลการประกวดแต่ละประเภทโดยคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เทศบาลเมืองลำพูนจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการยืนยัน ยืนหยัด แสดงเจตนารมณ์ร่วมอย่างเข้มแข็งในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”