เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 ก.ค. 66 เทศบาลเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง พร้อมทีมนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุการจัดแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน และได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลในจังหวัดลำพูน ในการแข่งขันกีฬาด้วยความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั่วไป 5 ชนิดกีฬาและกีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิดกีฬา จากทีมนักกีฬาจากเทศบาลในจังหวัดลำพูนกว่า 40 เทศบาล บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  แต่ละเทศบาลได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท มีกองเชียร์ของแต่ละเทศบาล ตามให้กำลังใจนักกีฬาของทีมตนเองอย่างสนุกสนาน

ผลการแข่งขันกีฬาฯ เทศบาลเมืองลำพูนได้รับถ้วยรางวัลจำนวน 3 รายการ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตองชาย  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภท วิ่งอุ้มลูกโป่งน้ำชาย  โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้น ณ สนามกีฬายาสูบ ( อนุสรณ์ วงค์วรรณ)

***********************************************************************************************************