ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย1 จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)