เทศบาลเมืองลำพูนเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง

วันที่  7 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 8 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดพิธีมอบโล่องค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 การมอบโล่เกียรติคุณองค์กร/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รวมถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต  ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมรับมอบโล่เกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง จาก ศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

********************************************************************************