วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกับธนาคารออมสิน ฝึกอาชีพ “ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด” ให้กับประชาชน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ “ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด” เพื่อฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ค้าขายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีช่องทาง การเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง “สร้างโอกาสเพื่อความยั่งยืน” โดยมี หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนภาค 8 และธนาคารออมสินสาขาลำพูน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จัดทำโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพ สู่ชุมชน ปี 2566 หลักสูตรอาชีพ “ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด” นำโดย นายบันจวบ ก้อฝั้น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวีรวัฒน์ ปารมี หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วย คณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม และ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

********************************************************************************************************