เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธานารีนาถ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธานารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม โดยได้รับความเมตตาธรรมจาก ท่านพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) เข้าร่วมพิธี  เพื่อให้พสกนิกรแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุ หริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

*************************************************************************************