เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , นายวิทยา สะคำปัน รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 เล่ม ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูน

และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จะได้จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาดังกล่าว เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ด้วยการถวายเทียนพรรษาเพื่อประโยชน์ของพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น ที่กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำพรรษาในพระอาราม ระหว่างนั้นจะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาในตลอดพรรษา ซึ่งอานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในย่ามค่ำคืน

************************************************************************************