เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส. (Big Cleaning Day) ณ วัดช้างสี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก นายชาตรี กิตติธนดิษถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกล่าวพระพรชัยมงคล และนำหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นพลังจิตอาสาในกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day) ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดช้างสี เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามและปลอดภัย จัดขึ้น ณ วัดช้างสี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน