เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 รับอานิสงส์ผลบุญโดยถ้วนหน้า

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ด้วยการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน และวัดสันป่ายางหลวง พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจากพระสงฆ์ในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการ ให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่ เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจ ของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา