เทศบาลเมืองลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  โดยประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ได้รับความเมตตาธรรมจากท่าน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์ในพิธี จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และประชาชน ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผูบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน

จากนั้น จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน , ข้าราชการ และประชาชน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

**************************************************************************************************