เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, ข้าราชการ, ภาครัฐและเอกชน และเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ,ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ได้อัญเชิญพานพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
           จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งผู้ร่วมพิธี ต่างร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา กันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่วมเย็นเป็นสุข
*********************************************************************************