เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ดำเนินการื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่หน้าร้านถุงแก้ว ถึงหน้าร้านดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และระบบสื่อสารทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ พร้อมทำการถอนเสาไฟฟ้า ตั้งแต่บริเวณถนนรอบเมืองนอก ตั้งหน้าร้านถุงแก้ว ไปจนถึงหน้าร้านดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า รองรับการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกแก้วในหลุมเสาที่ทำการรื้อถอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นให้กับถนนรอบเมืองนอก

*******************************************************************************************************