เทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2566

วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง, โรงเรียนเทศบาลจามเทวี พร้อมด้วยสถานศึกษาต่งๆในจังหวัดลำพูน ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาและเทียนพรรษาพระราชทาน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ซึ่งเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ได้รับอานิสงส์ผลบุญกันถ้วนหน้าในเทศกาลเข้าพรรษานี้

**************************************************************************************************