เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

   วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ภาคเช้ามีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมในพิธีทางศาสนา และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังธรรม รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และทำจิตใจให้ผ่องใส รวมถึงสามารถถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์