เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร”