ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ